Play عَمِيَ الحداد مؤقتًا حين أصابه شرر الحديد
amiyal haddadu mo'aqattan heina asabahu shararul hadeed
Cambiar idioma Francés Español Inglés Italiano Alemán Portugués