Play رد الطالب على سؤال معلمه
rhaddul taliibu ala su'ali mo'allimuhu
Cambiar idioma Francés Español Inglés Italiano Alemán Portugués