Voltooid deelwoord

Past Participle

Een voltooid deelwoord is een werkwoordsvorm dat als bijvoeglijk naamwoord of bijwoord fungeert, en drukt een perfect aspect uit. In combinatie met een hulpwerkwoord wordt de tijd van de handeling in relatie tot andere handelingen gespecificeerd. Vervoegings-trainer >

Tempus en wijs

Moods and Tenses

niet-finiet
non-finite
infinitief
infinitive
voltooid deelwoord
past participle
gerundium
gerund
indicatief
indicative
imperatief
imperative
Frans Engels Italiaans Duits Portugees Nederlands