Play suora
nun
monja
religieuse
freira
Nonne
Change language French Spanish English Italian German Portuguese