El parlament está controlada por el Partido Conservador.

Traductions

Traducciones

Changer de langue Flag fr Français Flag es Espagnol Flag en Anglais Flag it Italien Flag de Allemand Flag pt Portugais