הַמוֹרָה שֶׁלִי לְמָתֶמָתִיקָה הִיא גְּבֶרֶת וַייס Play

amora sheli lematematika hi gveret weis.

Mrs. Weis is my math teacher.
Submit New Translation
Change language Français Español English Deutsch Português עִברִית