אַרְבָּעָה עָשָׂר / אַרְבַּע-עֶשְׂרֵה

Traducciones

Cambiar idioma Flag fr Francés Flag es Español Flag en Inglés Flag it Italiano Flag de Alemán Flag pt Portugués