זֶה הוֹלֵם אוֹתְךְ / אוֹתָךָ

Traducciones

Cambiar idioma Francés Español Inglés Italiano Alemán Portugués