ע Play

ayin

Envoyer une nouvelle traduction

Exemples

דֻּגְמָאוֹת

Play עִברִית
ivrit
hébreu Hébreu
Play חֲמִשִּׁים וְאַרְבָּעָה / וְאַרְבַּע
hamishim vearba´a (m) / vearba (f)
cinquante-quatre cardinal
Play עוֹרֵךְ דִין / עוֹרֶכֶת דִין
oreh din (m) / orehet din (f)
avocat
Changer de langue Français Español English Deutsch Português עִברִית