אֲנִי מְדַבֵּר / מְדַבֵּרֵת קְצָת עִבְרִית Play

ani medaber (m) / medaberet (f) ktzat ivrit

Je parle un peu l'hébreu.
Envoyer une nouvelle traduction
Changer de langue Français Español English Deutsch Português עִברִית