אַתָּה יָכֹל / אַתְּ יְכֹלה לַחֲזוֹר עַל זֶה,בְּבַקָּשָׁה? Play

ata yahol (m) / at yehola (f) lahzor al ze, bebakasha

Pouvez-vous répéter s'il vous plaît ?
Envoyer une nouvelle traduction
Changer de langue Français Español English Deutsch Português עִברִית