מַה אַתָּה עוֹשֶׂה / אַתְּ עוֹשׂה בַּשָׁבוּעַ הָבָּא?

Traductions

Changer de langue Flag fr Français Flag es Espagnol Flag en Anglais Flag it Italien Flag de Allemand Flag pt Portugais