Play どういたしまして
dou itashimashite
You're welcome
Change language Français Español English Italiano Deutsch Português