Play 私は千九百九十年に生まれました。
watashi wa sen kyuuhyaku kyuujuu nen ni umare mashita
Je suis né en 1990.
Changer de langue Français Espagnol Anglais Italien Allemand Portugais