Imperfect Tense

O tempo imperfeito

Flag fr Flag es Flag en 英語 Flag it Flag de Flag ja 日本語