Hoofdtelwoorden

Количественные числительные

Hoofdtelwoorden zijn telwoorden die worden gebruikt om te tellen. Ze geven een aantal of nummer aan, in tegenstelling tot rangtelwoorden die de rangorde in een reeks aangeven. Zoals alle telwoorden kunnen ze de rol van bijvoeglijk naamwoord, voornaamwoord en bijwoord innemen.

Meer grammatica

Дополнительные разделы грамматики

Extra Lectuur

Дополнительная литература

Frans Engels Italiaans Duits Portugees Nederlands