To someone leaving

有人离开

Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese