Play 今天是星期几?
Jīntiān shì xīngqí jǐ?
What day is today?
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese