Play 今天是星期三。
Jīntiān shì xīngqísān.
Today is Wednesday.
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese