Play 穿上新衬衫。
chuān shàng xīn chènshān
Put on the new shirt.
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese