Play 他通常是体育新闻主播。
tā tōngcháng shì tǐyù xīnwén zhǔbō
He's usually the news anchor for sports.
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese