Play 浴室里有一个大镜子。
yù shì lǐ yǒu yī gè dà jìng zǐ
The bathroom has a big mirror.
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese