Play 你要什么时候梳头?
nǐ yào shí me shí hòu shū tóu
When are you going to brush your hair?
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese