Play 这辆车去成都,但在西安也停。
zhè liàng chē qù chéng dōu ,dàn zài xī ān yě tíng
Cambiare lingua Francese Spagnolo Inglese Italiano Tedesco Portoghese