Play 气温将会是十度。
qì wēn jiāng huì shì shí dù
Cambiare lingua Francese Spagnolo Inglese Italiano Tedesco Portoghese