Play وأد الآباء بناتهم كعادة قديمة في شبه الجزيرة العربية
wa’dal abaa'o banatahom ka'aada qadeema feeshebhel jaziral arabiyya
Fathers used to commit female infanticide in the Arabian Peninsula.
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese