Rangtelwoorden

Ordinal Numbers

Rangtelwoorden zijn telwoorden die een positie, volgorde, prioriteit of rang aanduiden. Zoals alle telwoorden kunnen ze de rol van bijvoeglijk naamwoord, voornaamwoord en bijwoord innemen, afhankelijk van de context.

Gerelateerde lessen

Related Lessons

Meer grammatica

Additional grammar topics

Extra Lectuur

Additional Reading

Frans Engels Italiaans Duits Portugees Nederlands