Hoofdtelwoorden

Cardinal Numbers

Hoofdtelwoorden zijn telwoorden die worden gebruikt om te tellen. Ze geven een aantal of nummer aan, in tegenstelling tot rangtelwoorden die de rangorde in een reeks aangeven. Zoals alle telwoorden kunnen ze de rol van bijvoeglijk naamwoord, voornaamwoord en bijwoord innemen.

Extra Lectuur

Additional Reading

Flag fr Frans Flag es Flag en Engels Flag it Italiaans Flag de Duits Flag pt Portugees Flag nl Nederlands