Getallen (11-20)

Numbers (11-20)

Vocabulaire

Vocabulary

Play eleven
elf
Play twelve
twaalf
Play thirteen
dertien
Play fourteen
veertien
Play fifteen
vijftien
Play sixteen
zestien
Play seventeen
zeventien
Play eighteen
achttien
Play nineteen
negentien

Meer Informatie

Meer Informatie

Ask the Polly Ambassadors a question

Comments

Frans Italiaans Duits Portugees Nederlands