Werkwoorden op ~es

~es Verbs

Vocabulaire

Vocabulary

Play finish
eindigen voltooien
Play fix
repareren problemen verhelpen
Play push
duwen
Play catch
vangen
Play confess
bekennen
Play buzz
zoemen

Zinnen

Phrases

Play I push
Ik duw.
Play You fix
Jij repareert. U repareert. Jullie repareren.
Play He catches
Hij vangt.
Play She confesses
Zij bekent.
Play It finishes
Het eindigt.
Play We buzz
Wij zoemen.
Play They push
Zij duwen.

Ask the Polly Ambassadors a question

Comments

Frans Italiaans Duits Portugees Nederlands