Cursus grammatica van het Engels

English Grammar Course

Registreer om je vorderingen op te slaan, of log in voor bestaande gebruikers.

Lessen

Lessons

Lidwoorden
Articles
Zijn
To Be
Zijn (samentrekkingen)
To Be (Contractions)
Onvoltooid tegenwoordige tijd
Present Tense
Onvoltooid tegenwoordige tijd (ontkenning)
Present Tense (Negation)
Zijn (ontkennend)
To Be (Negation)
Ja en nee
Yes and No
Kunnen en mogen
Can and May
Werkwoorden op ~s
~s Verbs
Werkwoorden op ~es
~es Verbs
Werkwoorden op ~ies
~ies Verbs
Gaan
To Go
Verplichtingen
Obligations
Er is
There Is
Aanwijzende voornaamwoorden
Demonstratives
Bezittelijke voornaamwoorden (zelfstandige vormen)
Possessive Pronouns
Vraagwoorden II
Interrogatives II
Vergelijkingen II
Comparisons II
Overtreffende trap
Superlatives
Onvoltooid tegenwoordige tijd (de progressief)
The Present Progressive Tense
Gebiedende wijs
Imperative Mood
Voorzetsels
Prepositions
Onvoltooid verleden tijd (de progressief)
Past Progressive Tense
Onvoltooid verleden tijd (regelmatige werkwoorden)
Simple Past Tense (Regular Verbs)
Onvoltooid verleden tijd (onregelmatige werkwoorden)
Simple Past Tense (Irregular Verbs)
Voltooid tegenwoordige tijd
Perfect Present Tense (Compound Past)
Grammaticale begrippen
Grammar Terms
Scheidbare combinaties werkwoord-voorzetsel
Separable Phrasal Verbs
Onscheidbare combinaties werkwoord-voorzetsel
Inseparable Phrasal Verbs
Driedelige werkwoord-voorzetsel-combinaties
Three-Word Phrasal Verbs
Onovergankelijke werkwoord-voorzetsel-combinaties
Intransitive Phrasal Verbs
Toekomende tijd
Future Tense
Toekomende tijd (samenstellingen)
Future Tense (Contractions)
Conditionalis
Conditional Mood
Conjunctief
Subjunctive Mood
Hulpwerkwoorden
Auxiliary Verbs
Samentrekkingen van werkwoorden
Verbal Contractions
Samentrekkingen van werkwoorden II
Verbal Contractions II
Hebben
To Have

Are you a language teacher?

Frans Engels Italiaans Duits Portugees Nederlands