Getallen (20-100)

Getallen (20-100)

Vocabulaire

Vocabulaire

Play twintig
twintig
Play eenentwintig
eenentwintig
Play dertig
dertig
Play tweeëndertig
tweeëndertig
Play veertig
veertig
Play drieënveertig
drieënveertig
Play vijftig
vijftig
Play vierenvijftig
vierenvijftig
Play zestig
zestig
Play vijfenzestig
vijfenzestig
Play zeventig
zeventig
Play zesenzeventig
zesenzeventig
Play tachtig
tachtig
Play zevenentachtig
zevenentachtig
Play negentig
negentig
Play achtennegentig
achtennegentig
Play honderd
honderd
Play honderd-en-negen
honderd-en-negen

Meer Informatie

Meer Informatie

Gerelateerde videos

Gerelateerde videos

Frans Engels Italiaans Duits Portugees Nederlands