Infinitief

L'infinitif

De infinitief, ookwel "het hele werkwoord", is een werkwoordsvorm die niet naar persoon, getal of geslacht vervoegd is, en weerspiegelt evenmin tempus of temporeel aspect. Vervoegings-trainer >

Tempus en wijs

Modes et temps

Frans Engels Italiaans Duits Portugees Nederlands