Voltooid deelwoord

Participe Passé

Een voltooid deelwoord is een werkwoordsvorm dat als bijvoeglijk naamwoord of bijwoord fungeert, en drukt een perfect aspect uit. In combinatie met een hulpwerkwoord wordt de tijd van de handeling in relatie tot andere handelingen gespecificeerd. Vervoegings-trainer >

Tempus en wijs

Modes et temps

niet-finiet
non-fini
infinitief
infinitif
participe présent
voltooid deelwoord
participe passé
indicatief
indicatif
conjunctief
subjonctif
conditionalis
conditionnel
imperatief
impératif
Frans Engels Italiaans Duits Portugees Nederlands