Play 私は日本語を少し話せます。
watashi wa nihongo wo sukoshi hanasemasu
I speak a little Japanese.
Change language Français Español English Italiano Deutsch Português 日本語