Play 私は日本語を少し話せます。
watashi wa nihongo wo sukoshi hanasemasu
Je parle un peu japonais.
Changer de langue Français Español English Italiano Deutsch Português 日本語