Play 私は二十一歳です。
watashi wa nijuuichi sai desu
Tengo 21 años.
Cambiar idioma Français Español English Italiano Deutsch Português 日本語