Play 私は二十一歳です。
watashi wa nijuuichi sai desu
J'ai 21 ans.
Changer de langue Français Español English Italiano Deutsch Português 日本語