Play
nichi

Exemplos

Play 今日は日曜日です。
kyou wa nichiyoubi desu
Hoje é domingo.
Play あなたは日本語を話せますか?
anata wa nihongo wo hanase masuka
Você fala japonês?
Play 私は日本語を少し話せます。
watashi wa nihongo wo sukoshi hanasemasu
Falo um pouco de japonês.
Play 今日は何曜日ですか?
kyou wa nanyoubi desuka
Que dia é hoje?
Play 明日は月曜日です。
ashita wa getsuyoubi desu
Amanhã é segunda-feira.
Play 昨日は土曜日でした。
kinou wa doyoubi deshita
Ontem foi sábado.
Play 私は日本出身です。
watashi wa nihon shusshin desu
Sou do Japão.
Play 土曜日にパーティがあります。
doyoubi ni paatii ga arimasu
Tem uma festa no sábado.
Play 金曜日にパーティがあります。
kinyoubi ni paatii ga arimasu
Tem uma festa na sexta.
Play 今日は水曜日です。
kyou wa suiyoubi desu
Hoje é quarta.

Lições Relacionadas

関連レッスン

Mudar a língua Français Español English Deutsch Português 日本語