Play 私はアメリカ出身です。
watashi wa amerika shusshin desu
Sou dos EUA.
Mudar a língua Français Español English Italiano Deutsch Português 日本語