Hoofdtelwoorden

Hoofdtelwoorden

Hoofdtelwoorden zijn telwoorden die worden gebruikt om te tellen. Ze geven een aantal of nummer aan, in tegenstelling tot rangtelwoorden die de rangorde in een reeks aangeven. Zoals alle telwoorden kunnen ze de rol van bijvoeglijk naamwoord, voornaamwoord en bijwoord innemen.

Extra Lectuur

Extra Lectuur

Frans Engels Italiaans Duits Portugees Nederlands