Rangtelwoorden

Rangtelwoorden

Rangtelwoorden zijn telwoorden die een positie, volgorde, prioriteit of rang aanduiden. Zoals alle telwoorden kunnen ze de rol van bijvoeglijk naamwoord, voornaamwoord en bijwoord innemen, afhankelijk van de context.

Gerelateerde lessen

Gerelateerde lessen

Meer grammatica

Meer grammatica

Extra Lectuur

Extra Lectuur

Frans Engels Italiaans Duits Portugees Nederlands