Waar wordt het Portugees gesproken?

O português e falado onde?

Flag fr Frans Flag es Flag en Engels Flag it Italiaans Flag de Duits Flag pt Portugees Flag nl Nederlands