Waar wordt het Duits gesproken?

Wo wird Deutsch gesprochen?

Flag fr Frans Flag es Flag en Engels Flag it Italiaans Flag de Duits Flag pt Portugees Flag nl Nederlands