Play Я не очень хорошо говорю по-английски.
Ich spreche nicht so gut Englisch.
Sprache wechseln Flag fr Französisch Flag es Spanisch Flag en Englisch Flag it Italienisch Flag de Deutsch Flag pt Portugiesisch