Play
eight

Examples

例子

Play 她十八岁。
Tā shíbā suì.
She is 18 years old.
Play 八点二十
bā diǎn èr shí
It's 8:20.
Play 八点四十五分
bā diǎn sìshíwǔ fēn
It's quarter until nine.
Play 八点十五分
bā diǎn shíwǔ fēn
It's 8:15.
Play 八点完
bā diǎn wán
It ends at eight.
Play 八点开始
bā diǎn kāishǐ
It starts at eight.
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese