Play 这比呆在家里好。
zhè bǐ dāi zài jiālǐ hǎo
It is better than staying home.
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese