Play 他总是穿着西装。
tā zǒng shì chuānzhuó xīzhuāng
He always wears a suit.
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese