Play 我比较喜欢靠窗的座位。
wǒ bǐjiào xǐhuān kào chuāng de zuòwèi
I prefer a window seat.
Change language Flag fr French Flag es Spanish Flag en English Flag it Italian Flag de German Flag pt Portuguese