Play 你的飞行行程中需要在迈阿密转机。
nǐ de fēi háng háng chéng zhōng xū yào zài mài ā mì zhuǎn jī
Your flight itinerary has one lay-over in Miami.
Change language Français Español English Italiano Deutsch Português